ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) 5 เม.ย. 64
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) 5 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 - - กลุ่มงานอำนวยการ (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) 29 มี.ค. 64
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 - - กลุ่มงานอำนวยการ (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) 22 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การแสดงลิเกในงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 - - กลุ่มงานอำนวยการ (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) 12 มี.ค. 64
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ - - ธุรการ (สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย) 15 ก.พ. 64
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ - - ธุรการ (ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย) 27 ม.ค. 64
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น - - กลุ่มงานอำนวยการ (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) 16 ม.ค. 64
.:: ข่าวทั้งหมด ::.