รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - - ธุรการ (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย) 28 ส.ค. 63
.:: ข่าวทั้งหมด ::.