การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 - - กลุ่มงานอำนวยการ (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) 21 ธ.ค. 64
ขอความร่วมมือกำชับเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามสถานที่ราชการ - - กลุ่มงานอำนวยการ (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) 15 พ.ย. 64
.:: ข่าวทั้งหมด ::.