เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - - ธุรการ (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก) 25 ก.พ. 64
แผนจ้างเหมาจัดทำกิจกรรมส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์(Craft and Folk Art) - - กลุ่มงานอำนวยการ (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) 2 ก.พ. 64
.:: ข่าวทั้งหมด ::.